цэвээнжав 2019.05.30 | Bloomberg TV Mongolia

Д.Цэвээнжав: Албан журмын даатгалаар 2012 онд 15 тэрбум төгрөг төвлөрч байсан бол 2018 онд 31 тэрбум төгрөгт хүрсэн