Н.Цэрэнбат 2019.11.28 | МН25 ТВ

"Эко төлбөр"-ийн тухай хуульд бохирдуулагч илүү төлбөр төлдөг зохицуулалтыг тусгана

Улаанбаатар хотод хог хаягдал дахин боловсруулах үйлдвэр хангалттай хэмжээнд байхгүй учраас 100 гаруй тонн хог хаягдалыг дахин боловсруулдаг. Нийслэлийн хэмжээнд 20 орчим дахин боловсруулах үйлдвэр ажиллаж байна.

Н.Цэрэнбат: Бохирдуулагч нь илүү төлбөр төлдөг болно. Ингэснээр тухай орлогын 50 хувийг хог хаягдалыг боловсруулдаг аж ахуй нэгжид хуулиар санхүүгийн эх үүсвэрийг нь баталгаажуулж хангах боломжыг бий болгох гэж байна.