Нямбаатар.Х 2019.12.04 | МН25 ТВ

Хар тамхины хэрэг өмнөх оноос 30 хувиар өсчээ

Сүүлийн 2 жилийн дотор хар тамхины хэрэг 592 бүртгэгдсэнээс 1102 хүн холбогдон шалгагдаж байна. Хар тамхитай холбоотой хэрэг нэмэгдэх болсон нь хууль эрхзүйн орчин нь сул байгаатай холболоо.  Бусад оронд гэмт хэрэг гэж үзэж байхад Монголд зөрчил гэсэн байдлаар хариуцлага тооцдог нь асуудлыг даамжруулах шалтгаан нь юм.

УИХ-ын гишүүн Х.Нямбаатар: Тухайн улс орны эрүүгийн ял шийтгэлийн бодлого хорих ял оногдуулах шаардлагатай бол хорих ялыг өгөх л хэрэгтэй. Гэтэл 30 хувийг нь тэнсэн харгалзаад байгаа учраас энэ чиглэлийн ялын бодлогыг нэмэгдүүлье гэж тагнуулын байгуулгаас санал оруулсан. Хятад болон зүүн өмнөд азийн орнуудын хэлбэр рүү шилжүүлье гэж яригдаж байна.