Д.Сарангэрэл 2020.02.28 | News.mn

ЭМЯ: “Тохиолдлын удирдлагын тогтолцоо”-нд шилжин ажиллаж байна

ЭМЯ: “Тохиолдлын удирдлагын тогтолцоо”-нд шилжин ажиллаж байна

Монгол Улсын шадар сайдын “Болзошгүй гамшиг, нийгмийн эрүүл мэндийн ноцтой байдлын үеийн салбар хооронд мэдээлэл солилцох, хариу арга хэмжээг шуурхай зохион байгуулах журам”-ыг үндэслэн Эрүүл мэндийн сайдын тушаалаар батлагдсан Коронавируст (Ковид-19) халдварын үеийн өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үед тохиолдлын удирдлагын тогтолцоонд ажиллах баг томилогдон үйл ажиллагаагаа идэвхижүүлэн ажиллаж байна.

Энэ хүрээнд эрүүл мэндийн салбар Коронавируст (Ковид-19) халдварын үед шуурхай байдлыг хангаж ажиллах:

  1. Төлөвлөлтийн баг,
  2. Хариу арга хэмжээний баг,
  3. Эрсдэлийн үеийн харилцаа, холбооны баг,
  4. Санхүү хөрөнгө оруулалтын багт ажил үүргээ хуваарилан, холбогдох төлөвлөлтийг хийж хэрэгжилтийг хангаж ажиллах юм.

Эрүүл мэндийн сайд Д.Сарангэрэл өнөөгийн нөхцөл байдлын талаар танилцуулга хийж, багуудын хийх ажлын төлөвлөгөөнд тусгах саналыг сонсч, зөвлөгөө, чиглэл өглөө.