Д.Тогтохсүрэн 2020.05.11 | Eagle ТВ

"Хэлэлцүүлэг" нэвтрүүлэгт УИХ-ын гишүүн Д.Тогтохсүрэн оролцлоо

Хэлэлцүүлгийг "Хуулийн төсөл" сэдвээр хэлэлцнэ. Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн төсөл ямар шатанд байгаа талаар ярилцна.

Д.Тогтохсүрэн: 2016 онд бүрэн эрх нь хэрэгжсэн парламент хэд хэдэн хуулинд шинэчлэл хийнэ гэж шийдсэн. Түүний нэг нь засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн хууль юм. Мөн хот тосгоны эрхзүйн байдлын тухай хууль. 2018 онд УИХ-ын захирамжаар төвлөрлийг саарулах, орон нутгийн эрх мэдлийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр хуулийн төслүүдийг боловсруулах ажлын хэсэг гарсан.