Ганхуяг.Б 2020.07.09 | erennews.mn

“Эрдэнэс-Тавантолгой” ХК 4 дүгээр сургуулийн мэдээлэл зүйн кабинетыг бүрэн тохижууллаа

“Эрдэнэс-Тавантолгой” ХК 4 дүгээр сургуулийн мэдээлэл зүйн кабинетыг бүрэн тохижууллаа

“Эрдэнэс-Тавантолгой” ХК  Өмнөговь аймагтай байгуулсан хамтын ажиллагааны гэрээ, 2020 оны Хамтран ажиллах төлөвлөгөөний хүрээнд Даланзадгад хотын Ерөнхий боловсролын 4 дүгээр сургуулийн мэдээлэл зүйн кабинетыг бүрэн тохижууллаа.

Тус аймаг 2020 оныг боловсролыг дэмжих жил болгон зарласантай холбоотойгоор уг ажлыг  Хамтын ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусган хэрэгжүүлсэн бөгөөд “Эрдэнэс-Тавантолгой” ХК-ийн Салбарын захирал Н.Эрдэнэхуяг, Орон нутаг хариуцсан менежер Г.Ганбаяр Өмнөговь аймгийн Даланзадгад сумын Засаг Даргын Тамгын Газрын дарга Ж.Даваахүү нар 2020 оны 7 дугаар сарын 03-ны өдөр хүлээлгэн өгсөн байна.