Ганхуяг.Б 2020.10.30 | МН25 ТВ

Нүүрсний экспортын төлөлвлөгөө оны эцэст 80 хувьд хүрэх боломжтой

Уул уурхайн салбар Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн орлогын 23 хувь, экспортын орлогын 87 хувийг дангаараа бүрдүүлдэг. 

Б.Ганхуяг: 2021 оны 06-р сарын 15 хүртэл хийх төлөвлөгөөт ажлын гүйцэтгэл 71 хувиар тасарсан байсан. Зургаагаас арван сар хүртэл экспорт нэмэгдэж байна. Нөхөж авахын тулд ажиллаж байгаа. Гэхдээ төлөвлөгөө биелэгдэх боломжгүй.