"1,000 инженер" хөтөлбөрийн хүрээнд Японд төгсөөд ирсэн хүмүүсийн 90 гаруй хувь нь ажилтай болжээ
2021.04.09

"1,000 инженер" хөтөлбөрийн хүрээнд Японд төгсөөд ирсэн хүмүүсийн 90 гаруй хувь нь ажилтай болжээ

Инженер технологийн дээд боловсрол төслийг БШУЯ хэрэгжүүлж, Жайка олон улсын байгууллага санхүүжүүлдэг. 

Төслийн хүрээнд 2014-2024 он хүртэл 10 жилийн хугацаанд Япон улсад 1,000 инженер бэлтгэх юм. Ингэснээр дотоодын аж үйлдвэрийн салбарын хүний нөөцийн эрэлтийг богино хугацаанд хангана.

Сургалтын чанарыг сайжруулах, судалгааны чадавхийг бэхжүүлэхэд ч энэ төслийн үр дүн оршино. Мөн ШУТИС-ийн инженерийн сургуулийн зарим хөтөлбөрийг Япон Улсын Консерциумын 10 сургуульд, улмаар бусад улс орнуудад хүлээн зөвшөөрүүлэх давхар зорилго бий.  

2021 оны 3 дугаар сарын байдлаар Коосэн, бакалаврын хамтарсан хөтөлбөрт 479, магистр, доктрын хөтөлбөрт 114 хүн хамрагджээ. Төслийн хүрээнд Японд төгсөөд ирсэн хүмүүсийн 90 гаруй хувь нь ажлын байртай болсон бол үлдсэн  хувь нь дараачийн шатанд дэвшин суралцаж байгаа юм. 

Эх сурвалж: БШУЯ
Эх сурвалж: БШУЯ
Энэ оны тухайд 112 оюутан Японд сурах эрхээ аваад байна. Тэдний төлөөлөлд батламж гардуулж өгчээ. Бусад элсэгчид арга хэмжээнд цахимаар оролцсон юм. Энэ оны элсэгчдийн 28 нь Коосэн хөтөлбөр, 73 нь бакалаврын хамтарсан хөтөлбөр, 1 оюутан магистр, 10 хүн докторын хөтөлбөрт хамрагдана гэж БШУЯ-наас мэдээллээ.