2021.05.08

Анги дэвших шалгалтыг цуцлав

БШУ-ны сайд Л.Энх-Амгалан: 

Өнгөрсөн жил нийт хичээлийн жил 60 хувь нь танхимаар, 40 хувь нь цахимаар орж байсан бол энэ жил танхимаар 40 хувь цахимаар 60 хувийг эзэлсэн байна.