2021.05.17

Л.Оюун-Эрдэнэ: Улс төр, бизнесийнхэн хэт холилдож “Төрөөс дээр төр” байгуулагддаг явдлыг таслан зогсооно

Монгол Улсын Ерөнхий сайд Л.Оюун-Эрдэнэ: 

Миний сонголт Монголд байгаа бүхий л ашигт үйлийн кофцентийг нийлүүлье. Өөр өөр хэлбэл хувийн хэвшилтэй хамтран ажиллана. Тэгэхдээ тэдэнд шинэ дүрэм санал болгоно.