2021.08.09

ШӨХТГ-аас тохирлын гэрчилгээнд хамрагдсан цахилгаан шатыг гааль, улсын хилээр оруулж ирэхийг шаардаж байна

Цахилгаан шатны зураг төслийн алдаа гаргасан 103 байгуулгын 206 зөрчлийг илрүүлсэн байна.