2021.10.26

АМНАТ уул уурхайн компаниудад дарамт болж байна

Б.Ганхуяг: 

Шууд үнийг тогтоодог байж болохгүй. Үндсэн хуульд татвар тэгш шударга зарчимтай байна гэж заасан байдаг.