2021.11.09

Улаанбаатар хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг хэлэлцлээ

Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар Улаанбаатар хотын 2040 он хүртэлх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг хэлэлцсэн байна.