Агаарын бохирдлын эх үүсвэрийн нэгдсэн тоо бүртгэлийн ажил эхэллээ
2022.01.05

Агаарын бохирдлын эх үүсвэрийн нэгдсэн тоо бүртгэлийн ажил эхэллээ

Нийслэлийн Засаг даргын А/930 дугаар захирамжаар Сонгинохайрхан дүүргийн нутаг дэвсгэрт агаарын бохирдлын эх үүсвэрийн бүртгэл тооллогын ажлыг эхлүүллээ.

Тус ажлын хүрээнд Дэд бүтцийн асуудал хариуцсан орлогч даргаар ахлуулсан ажлын хэсэг Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газар, Нийслэлийн агаар, орчны бохирдолтой тэмцэх газартай хамтран 21 дүгээр хорооны дулаан үйлдвэрлэх түгээх, хангах зориулалттай тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгж байгууллагуудын халаалтын зууханд хяналт шалгалт хийлээ.

Хяналт шалгалтаар “Агаарын тухай”, “Байгаль орчныг хамгаалах тухай”, “Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай”, “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай”, “Эрчим хүчний тухай” хууль, тэдгээрт нийцүүлэн гаргасан тогтоол шийдвэр, журам, стандарт, захирамжийн хэрэгжилтэд хяналт тавих, аж ахуйн нэгж байгууллагуудад илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулах, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч, стандартын шаардлага хангахгүй зуухнуудыг шинэчлэх гэсэн дүгнэлтийг гарган ажиллалаа.