2022.08.09

Б.Батцэцэг: Монгол-Хятадын хамтын ажиллагааны тодорхой асуудлыг шийдвэрлэж, бодит үр дүнд хүрлээ

Монгол Улс БНХАУ-д тогтвортой, урт хугацаанд нүүрс нийлүүлэх гэрээ байгуулахаар тохиролцлоо.