Боловсролыг хүүхэд бүрд тэгш, хүртээмжтэй хүргэх зорилгын хүрээнд олон талт ажлыг зохион байгуулж байна
2022.09.13

Боловсролыг хүүхэд бүрд тэгш, хүртээмжтэй хүргэх зорилгын хүрээнд олон талт ажлыг зохион байгуулж байна

Энэ хичээлийн жил Улаанбаатар хотод төрийн өмчийн 279, хувийн өмчийн 400 цэцэрлэгт нийтдээ 113 мянга гаруй багачууд хамрагдсан байна. Улаанбаатар хотод бүртгэлтэй цэцэрлэгийн насны хүүхдийн тоо 141 мянга бол одоо байгаа хүчин чадал нь 106 мянга.

Цэцэрлэггүй үлдэж мэдэх 34 мянга гаруй багачуудыг цэцэрлэгт бүрэн хамруулах шийдлийг өнгөрсөн дөрөвдүгээр сард гаргасны дагуу салбарын яам, нийслэлийн зүгээс эрчимтэй хамтран ажиллаж 22 мянга гаруй хүүхдийг цэцэрлэгт сургах нөхцөл боломжийг олгоод байна.

Сэтгүүлч

Сэтгүүлч Ц.Соёлмаа soyolmaa@vip76.mn