2022.10.04

УИХ-ын гишүүн Б.Баярсайхан: УИХ-+ын гишүүд ёс зүйтэй байх нь төрдөө итгэх иргэдийн итгэлийг нэмэгдүүлнэ