"Нидерландын ажил олгогч байгууллагуудын хамтын ажиллагааны хөтөлбөр"-тэй хамтарч байна
2022.11.01

"Нидерландын ажил олгогч байгууллагуудын хамтын ажиллагааны хөтөлбөр"-тэй хамтарч байна

Монголын ажил олгогч эздийн нэгдсэн холбоо нь Нидерландын ажил олгогч байгууллагуудын хамтын ажиллагааны хөтөлбөр DECP)-тэй хамтран улсын гурван талт хэлэлцээр, аймгийн гурван талт хэлэлцээр, салбарын гурван талт хэлэлцээр болон ААНБ-ын түвшин дэх хоёр талт хамтын гэрээ, хэлэлцээрийн биелэлтийг сайжруулах, үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх талаар оролцогч талуудаас судалгаа авсан болно.

Уг судалгааны ажлын үр дүнг танилцуулах түншлэгч талуудын уулзалтыг 2022 оны 11 дүгээр сарын 02-ны өдрийн өглөө 10.00 цагаас Альфа зочид буудлын 3 давхрын хурлын зааланд хийхээр төлөвлөн ажиллаж байна.