2022.12.19

Шинэ хөдөө төслийн хүрээнд ХАА-н салбарт ажиллаж байгаа иргэдээ дэмжлээ

УИХ-ын гишүүн Ц.Туваан дээрх төслийн хүрээнд аймгийнхаа 22 суманд хадлан тэжээл бэлтгэх иж бүрдэл тоног төхөөрөмжийг хүлээлгэн өглөө. ХАА-н салбарт ажиллаж байсан хүний хувьд дундын техник гэдэг зүйлийг бий болгох юмсан гэсэн бодол хүслээ өнөөдөр биелүүллээ. Хадлан тэжээл бэлтгэх дундын техник хэрэгсэл сумын өрх бүрт, жижиг аж ахуй эрхлэгч бүрт хүртээмжтэй байх хэрэгтэй.

Газар тариалан хөдөө аж ахуйн салбарт, хадлан тэжээл бэлтгэх иж бүрдэл тоног төхөөрөмжийг Улсын Их Хурлын гишүүн Ц.Тувааны санаачлагаар "ШИНЭ ХӨДӨӨ ТӨСӨЛ"-ийн хүрээнд Цээл сумынхан хүлээн авлаа.

Газар тариалан хөдөө аж ахуйн салбарт, хадлан тэжээл бэлтгэх иж бүрдэл тоног төхөөрөмжийг Улсын Их Хурлын гишүүн Ц.Тувааны санаачлагаар "ШИНЭ ХӨДӨӨ ТӨСӨЛ"-ийн хүрээнд Өндөрширээт сумынхан хүлээн авлаа.

Газар тариалан хөдөө аж ахуйн салбарт, хадлан тэжээл бэлтгэх иж бүрдэл тоног төхөөрөмжийг Улсын Их Хурлын гишүүн Ц.Тувааны санаачлагаар "ШИНЭ ХӨДӨӨ ТӨСӨЛ"-ийн хүрээнд Алтанбулаг сумынхан хүлээн авлаа.

Газар тариалан хөдөө аж ахуйн салбарт, хадлан тэжээл бэлтгэх иж бүрдэл тоног төхөөрөмжийг Улсын Их Хурлын гишүүн Ц.Тувааны санаачлагаар "ШИНЭ ХӨДӨӨ ТӨСӨЛ"-ийн хүрээнд Архуст сумынхан хүлээн авлаа.

Газар тариалан хөдөө аж ахуйн салбарт, хадлан тэжээл бэлтгэх иж бүрдэл тоног төхөөрөмжийг Улсын Их Хурлын гишүүн Ц.Тувааны санаачлагаар "ШИНЭ ХӨДӨӨ ТӨСӨЛ"-ийн хүрээнд Жаргалант сумынхан хүлээн авлаа.

Газар тариалан хөдөө аж ахуйн салбарт, хадлан тэжээл бэлтгэх иж бүрдэл тоног төхөөрөмжийг Улсын Их Хурлын гишүүн Ц.Тувааны санаачлагаар "ШИНЭ ХӨДӨӨ ТӨСӨЛ"-ийн хүрээнд Заамар сумынхан хүлээн авлаа.

Газар тариалан хөдөө аж ахуйн салбарт, хадлан тэжээл бэлтгэх иж бүрдэл тоног төхөөрөмжийг Улсын Их Хурлын гишүүн Ц.Тувааны санаачлагаар "ШИНЭ ХӨДӨӨ ТӨСӨЛ"-ийн хүрээнд Баянхангай сумынхан хүлээн авлаа.

Газар тариалан хөдөө аж ахуйн салбарт, хадлан тэжээл бэлтгэх иж бүрдэл тоног төхөөрөмжийг Улсын Их Хурлын гишүүн Ц.Тувааны санаачлагаар "ШИНЭ ХӨДӨӨ ТӨСӨЛ"-ийн хүрээнд Сэргэлэн сумынхан хүлээн авлаа.

Газар тариалан хөдөө аж ахуйн салбарт, хадлан тэжээл бэлтгэх иж бүрдэл тоног төхөөрөмжийг Улсын Их Хурлын гишүүн Ц.Тувааны санаачлагаар "ШИНЭ ХӨДӨӨ ТӨСӨЛ"-ийн хүрээнд Батсүмбэр сумынхан хүлээн авлаа.

Газар тариалан хөдөө аж ахуйн салбарт, хадлан тэжээл бэлтгэх иж бүрдэл тоног төхөөрөмжийг Улсын Их Хурлын гишүүн Ц.Тувааны санаачлагаар "ШИНЭ ХӨДӨӨ ТӨСӨЛ"-ийн хүрээнд Лүн сумынхан хүлээн авлаа.

Сэтгүүлч

Сэтгүүлч Ц.Соёлмаа soyolmaa@vip76.mn