2023.03.02

Улсын хэмжээнд үнэлгээгээр хамгийн доогуур үнэлэгдсэн 82 сургууль дээр анхаарч ажиллана

Үр дүнд суурилсан санхүүжилтийн тогтолцоо, багш, сурагчдын үнэлгээний тогтолцооны шинэчлэл анхан шатандаа очоод нурж байна.

Тийм учраас 2023 оныг "Сургуулийн менежментийг сайжруулах жил" болгон зарласан. Энэ хавраас үнэлгээгээр хамгийн доогуур үнэлэгдсэн орон нутгийн 46, нийслэлийн 36, нийт 82 сургууль дээр онцгой байдал зарлана гэдэг шиг тулж ажиллана.