2023.03.06

Хувь хүний хөгжил цуврал контент

ХЭҮК-оос Европын холбооны дэмжлэгтэйгээр хэрэгжүүлсэн "Дэмжих бүлэг болон Хүний эрхийн сургалтаар туслах малчдыг чадавхжуулах нь" төслийн хүрээнд бүтээсэн цуврал контентыг хүргэж байна.