2023.04.18

УИХ-ын гишүүн Б.Энхбаяр: Нийгэм олон нийтийн ажилд эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэх олон талын ажил арга хэмжээ зохион байгуулагдаж байна

УИХ-ын гишүүн Б.Энхбаяр: Нийгэм олон нийтийн ажилд эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэх олон талын ажил арга хэмжээ зохион байгуулагдаж байна. Эрэгтэй эмэгтэй улс төрчид хоорондоо өөрсдийн алдаа оноо, сургамж, туршлагаасаа бие биетэйгээ хуваалцаж байгаа нь үр дүнтэй гэж үзэж байна.