2023.04.24

Ж.Батбаясгалан: Маш ойлгомжтой эрх зүйн орчныг бүрдүүлэхгүй бол хөрөнгө оруулагчид хэзээ ч наашаа харахгүй

Олон улсын хөрөнгө оруулалт-түншлэлийн форумаар Улаанбаатар хотын тулгамдаад буй асуудлыг шийдвэрлэхэд чиглэсэн хөгжлийн томоохон бүтээн байгуулалтад гадаад дотоодын хөрөнгө оруулагчдыг татах, төр хувийн хэвшлийн түншлэлийг хөгжүүлэх зорилготой.

Төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд бизнесийн төсөл хөтөлбөрүүдийг баялаг бүтээгчдэд танилцуулж, харилцан ашигтай хамтын ажиллагаа эхлэх гүүр болох нь шийдвэр гаргагчид, зохион байгуулагчид гадаад дотоодын хөрөнгө оруулагчид бид бүгдийн үүрэг юм.

Нийслэлд хэрэгжих хөрөнгө оруулалт, эдийн засгийн өгөөжтэй төслүүдэд хамтран ажиллах гадаад болон дотоодын хөрөнгө оруулагчид, иргэн, аж ахуйн нэгж, баялаг бүтээгчдийн өмнө Улаанбаатар хотын үүд хаалга нээлттэй байх болно.