Өмнөговь аймгийн байгаль хамгаалагчид албан хэрэгцээний унаагаар 100 хувь хангагдлаа
2023.05.24

Өмнөговь аймгийн байгаль хамгаалагчид албан хэрэгцээний унаагаар 100 хувь хангагдлаа

Өмнөговь аймагт үйл ажиллагаа явуулдаг “Говь гурван сайхан байгалийн цогцолборт газар, Говийн бага дархан цаазат газар, Тосон бумбын байгалийн нөөц газрын хамгаалалтын захиргаадын байгаль хамгаалагчдын орон нутгийн төсөвт хөрөнгөөс албан хэрэгцээний унаагаар 100% хангагдлаа.