Стартапууд амжилттай ажиллаж байна
2023.05.29

Стартапууд амжилттай ажиллаж байна

Монголын гарааны бизнесийн эко системийг бүрдүүлэгч томоохон төлөөллийн нэг болох “МСтарс Хаб” төв нь олон улсад баталгаажсан тусгай хөтөлбөрийн дагуу стартапуудыг эх үүсвэрээр хангаж, чадамжийг нь нэмэгдүүлэхэд туслаж, богино хугацаанд өсөлтийг хурдасгах чиглэлээр ажилладаг.

“МСтарс Хаб” төв анхны элсэлтээ 2021 онд эхлүүлж, бүртгүүлсэн 170 стартапаас дөрвөн удаагийн шалгаруулалтаар шилдэг 11 стартапаа сонгож аваад хурдасгуур хөтөлбөрөө эхлүүлж байсан бол 2022 онд 109 стартапаас шилдэгээр 12 стартап шалгарчээ.

Хүний нөөцийн сонгон шалгаруулалтыг хялбар, товч бөгөөд сонирхолтой байдлаар шийдэж буй “Grado”, интерьор, 3D загварчлалын технологийн дэвшлийг хүн бүрт, өрх бүрт хүргэх шийдэл зэрэг салбар, салбарын нийгмийн олон асуудлыг шийдэх маш сонирхолтой стартапууд тус төвтэй хамтран ажиллаж байна.

Сэтгүүлч

Сэтгүүлч Ц.Соёлмаа soyolmaa@vip76.mn