Төр өөрөө программ хангамжийн салбартай өрсөлдөхгүй, дэмжиж ажиллана
2023.08.25

Төр өөрөө программ хангамжийн салбартай өрсөлдөхгүй, дэмжиж ажиллана

Засгийн газрын хуралдаанаар Мэдээлэл, технологийн ажил үйлчилгээг хувийн хэвшил, төрийн бус байгууллагуудаар гүйцэтгүүлэх талаар авах арга хэмжээний тухай тогтоолыг баталлаа.

Өнгөрсөн зургаадугаар сард ICT экспог амжилттай, үр дүнтэй зохион байгуулж, гурван чиглэлээр санал дүгнэлт гаргасан. Энэ хүрээнд хувийн хэвшлийнхэнтэй хамт ЗГХЭГ-ын даргатай уулзалт хийж, Ерөнхий сайдын зүгээс тогтоол санаачилж батлуулах үүрэг өгсөн. Ингэснээр төр өөрөө программ хангамжийн салбартай өрсөлдөхгүй, дэмжиж ажиллах нөхцөл бүрдэж байна.