2023.12.12

ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН МЭРГЭЖИЛТНҮҮДИЙН "АДМИН-2023"

90 байгууллагын 500 орчим админ, мэдээллийн технологийн мэргэжилтнүүд, орон нутгаас 300 орчим админууд цахимаар Төрийн ордонд цуглараад байна.