2024.02.15

Монгол Улсын Засгийн газар “Global Government Excellence Award” шагнал хүртлээ

Энэхүү шагналыг Засгийн газруудын шинэ технологи, инновацад суурилсан цахим шилжилтийг амжилттай, үр дүнтэй хэрэгжүүлсэн шилдэг туршлагад олгодог аж. Монгол Улсын Засгийн газрын шилэн ажиллагаа, ил тод байдал, “Цахим үндэстэн-И-Монгол” санаачилгын хүрээнд төрийн үйлчилгээг иргэнд ойртуулах, хялбаршуулах, нээлттэй, ил тод болгох чиглэлд гаргаж буй үр дүнг олон улсын хэмжээнд туршлага хэмээн үнэлсэн байна.