Залуу үеэ хар тамхинаас хамгаалах төрийн бодлого, эцэг эх, иргэдийн хамтын ажиллагаа чухал байна
2024.02.26

Залуу үеэ хар тамхинаас хамгаалах төрийн бодлого, эцэг эх, иргэдийн хамтын ажиллагаа чухал байна

Хар тамхи хэрэглэгчдийн тоо 2030 он гэхэд 43%-иар өсөх судалгаа гарчээ. Хэрэглэгч иргэдийн 92.3 хувь нь 35-аас доош насныхан байгаа болохоор залуу үеэ хар тамхинаас хамгаалах төрийн бодлого, эцэг эх, иргэдийн хамтын ажиллагаа чухал байна.