2024.03.10

"Лхагвын тойм" нэвтрүүлгээр УИХ-ын гишүүүн Ж.Сүхбаатар оролцлоо

Ж.Сүхбаатар: Манай намын удирдлагын түвшинд байгаа хүмүүсийн оролцоотойгоор намайг хонгилоор чирнэ гэж хэлж байсан