ИРГЭДЭД МЭДЭЭЛЭЛ ӨГӨХ ТӨВ ДЭЭР АЖИЛЛАВ
2024.03.25

ИРГЭДЭД МЭДЭЭЛЭЛ ӨГӨХ ТӨВ ДЭЭР АЖИЛЛАВ

Иргэд Сэлбэ дэд төвийн иргэдэд мэдээлэл өгөх төвөөр идэвхитэй үйлчлүүлж байна. Сүхбаатар дүүргийн 14, Чингэлтэй дүүргийн 14,18 дугаар хорооны иргэдээс нийгэм, эдийн засгийн судалгаа авч дуусч иргэдийн газар, үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээний ажил эхэлсэн.

Иргэд, аж ахуй нэгжүүдийн газар болон үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээг мэргэжлийн, хөндлөнгийн хараат бус байгууллага хийж байгаа болно.

Сэтгүүлч

Сэтгүүлч Б.Хонгорсайхан