2024.05.14

Б.Тулга: Боомтын сэргэлтийн эхний үе шат 2022 оноос эхэлсэн

Боомтын сэргэлтээр боомтуудын хүчин чадлыг 3 дахин нэмэгдүүлж, экспортыг 29.6 тэрбум ам долларт хүргэхээр зорьж байна. 2022-2024 онд хэрэгжүүлсэн боомтын сэргэлтийн эхний үе шат хэрхэн хэрэгжив.

Зочноор: Монгол улсын сайд, боомтын сэргэлтийн үндэсний хорооны дарга Б.Тулга оролцож байна.