2024.05.31

Ж.Хунан: Үрчлүүлсэн хүүхдүүд ямар орчинд яаж амьдарч буйг, сурч боловсорч чадаж байна уу гэдгийг байнга хянах ёстой