Ялтан шилжүүлэх тухай

Бие даасан хууль (Монгол Улс болон Бүгд Найрамдах Социалист Вьетнам Улс хоорондын)
Өргөн барьсан: 2019-10-08

Хэлэлцэж эхлээгүй

Оролцогч 1
УИХ Байр суурь
Ц.Нямдорж Хууль зүй дотоод хэргийн сайд, Монгол улсын их хурлын гишүүн

Монгол улс, БН Социалист Вьетнам Улс хоорондын гэрээг соёрхон батлуулах тухай хуулийн төсөл өргөн барилаа

Улсын Их Хурлын гишүүн, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Ц.Нямдорж “Ялтан шилжүүлэх тухай” Монгол Улс болон Бүгд Найрамдах Социалист Вьетнам Улс хоорондын гэрээг соёрхон батлуулах тухай хуул

2019.10.08