Олон улсын гэрээнд цахим харилцааг ашиглах тухай НҮБ-ын конвенцыг соёрхон батлах

Бие даасан хууль
Өргөн барьсан: 2020-05-01
Олон улсын гэрээнд цахим харилцааг ашиглах тухай конвенцыг соёрхон батлахыг дэмжлээ

Байр суурь

Бусад