Авто замын тээврийн салбарт төрөөс баримтлах бодлого

Тогтоолын төсөл (Олон улсын жишигт нийцсэн тээврийн нэгдсэн сүлжээг бий болгож, байгаль орчинд аюулгүй ээлтэй, эдийн засгийн үр ашигтай, нийгмийн хэрэгцээг хангасан, хөрш орнууд болон бүс нутгийг холбосон, өрсөлдөх чадвар бүхий авто замын тээврийг хөгжүүлэхэд оршино.)
Өргөн барьсан: 2014-03-25

Хэлэлцэж байгаа 20%

Байнгын хорооны анхны хэлэлцүүлэгт
УИХ Байр суурь

Авто замын тээврийн салбарт төрөөс баримтлах бодлогын баримт бичгийн төсөл өргөн барив

Засгийн газраас санаачлан боловсруулсан “Авто замын тээврийн салбарт төрөөс баримтлах бодлого батлах тухай” Улсын Их Хурлын тогтоолын төслийг Засгийн газрын гишүүн, Зам тээврийн сайд А.Ган

2014.03.25