Конвенцийг соёрхон батлах тухай

Бие даасан хууль (Далайчныг сургах стандарт, гэрчилгээ олгох болон ээлжийн ажиллагааны тухай олон улсын конвенцийн 2010 оны нэмэлт, өөрчлөлт)
Өргөн барьсан: 2020-12-01
Монгол Улсын хөлөг онгоцны бүртгэлд бүртгүүлсэн 30 орны 332 хөлөг онгоц өнөөдрийн байдлаар их далайд аялж байна

Байр суурь

Н.Энхболд: Далбаа ашигласан хөлөг дээрх далайчдыг Монгол Улс сургах үү? далбаа ашиглагч улс сургах уу?

УИХ-ын чуулганы өнөөдрийн \2020.12.17\ нэгдсэн хуралдаанаар Далайчныг сургах стандарт, гэрчилгээ олгох болон ээлжийн ажиллагааны тухай олон улсын конвенцийн 2010 оны нэмэлт, өөрчлөлтийг соёрхон б

2020.12.17

Б.Жаргалмаа: Бидэнд хэчнээн далайчин хэрэгтэй байдаг вэ?

УИХ-ын чуулганы өнөөдрийн \2020.12.17\ нэгдсэн хуралдаанаар Далайчныг сургах стандарт, гэрчилгээ олгох болон ээлжийн ажиллагааны тухай олон улсын конвенцийн 2010 оны нэмэлт, өөрчлөлтийг соёрхон б

2020.12.17

Ж.Бат-Эрдэнэ: Конвенцэд нэгдсэнээр Далайн захиргаа өргөжин далайчдаа сургах боломж бүрдэж байна

УИХ-ын чуулганы өнөөдрийн \2020.12.17\ нэгдсэн хуралдаанаар Далайчныг сургах стандарт, гэрчилгээ олгох болон ээлжийн ажиллагааны тухай олон улсын конвенцийн 2010 оны нэмэлт, өөрчлөлтийг соёрхон б

2020.12.17

Х.Болорчулуун: Монгол Улсын далбааг мандуулах хөлөг онгоцуудыг ямар шалгуураар сонгодог вэ?

УИХ-ын чуулганы өнөөдрийн \2020.12.17\ нэгдсэн хуралдаанаар Далайчныг сургах стандарт, гэрчилгээ олгох болон ээлжийн ажиллагааны тухай олон улсын конвенцийн 2010 оны нэмэлт, өөрчлөлтийг соёрхон б

2020.12.17