Ерөнхий хэлэлцээрийг соёрхон батлах тухай

Бие даасан хууль (Олон улсын автотээврийн гүйцэтгэх тээврийн хэрэгслийн багийн ажлын тухай Европын хэлэлцээр)
Өргөн барьсан: 2022-04-14
Зам, тээврийн хөгжлийн сайд хуулийн төсөл өргөн барилаа

Байр суурь

Ж.Бат-Эрдэнэ: Европоос тээвэрлэлт хийхэд өөр ямар конвецид нэгдэх шаардлагатай байна вэ

УИХ-ын чуулганы /2022.06.30/-ны өдрийн хуралдаанаар “Олон улсын автотээвэрлэлт гүйцэтгэх тээврийн хэрэгслийн багийн ажлын тухай Европын хэлэлцээр”-ийг соёрхон батлах тухай хуулийн төсөлтэй

2022.06.30

Б.Энх-Амгалан: Дарханы замын санхүүжилт зогссон асуудал бий юу

УИХ-ын чуулганы /2022.06.30/-ны өдрийн хуралдаанаар “Олон улсын автотээвэрлэлт гүйцэтгэх тээврийн хэрэгслийн багийн ажлын тухай Европын хэлэлцээр”-ийг соёрхон батлах тухай хуулийн төсөлтэй

2022.06.30

Т.Энхтүвшин: "H3" 3 улсыг холбосон хурдны хатуу хучилттай замаа хурдан барьж дуусгах хэрэгтэй

УИХ-ын чуулганы /2022.06.30/-ны өдрийн хуралдаанаар “Олон улсын автотээвэрлэлт гүйцэтгэх тээврийн хэрэгслийн багийн ажлын тухай Европын хэлэлцээр”-ийг соёрхон батлах тухай хуулийн төсөлтэй

2022.06.30

С.Бямбацогт: Гэрээнд нэгдэж, холбогдох хуулиудыг хэрэгжүүлэхэд дарамт, шахалт гарах ёсгүй

УИХ-ын чуулганы /2022.06.30/-ны өдрийн хуралдаанаар “Олон улсын автотээвэрлэлт гүйцэтгэх тээврийн хэрэгслийн багийн ажлын тухай Европын хэлэлцээр”-ийг соёрхон батлах тухай хуулийн төсөлтэй

2022.06.30

Н.Наранбаатар: Дотоодын тээвэрлэлтийн аюулгүй байдалд анхаарах хэрэгтэй

УИХ-ын чуулганы /2022.06.30/-ны өдрийн хуралдаанаар “Олон улсын автотээвэрлэлт гүйцэтгэх тээврийн хэрэгслийн багийн ажлын тухай Европын хэлэлцээр”-ийг соёрхон батлах тухай хуулийн төсөлтэй

2022.06.30

С.Бямбацогт: Тээвэрлэлт, жолооч нарт хүнд суртал гаргаж чирэгдэл учруулахгүй байхад онцгой анхаарах нь зүйтэй

УИХ-ын Хууль зүйн байнгын хорооны /2022,06,29/ өдрийн хуралдаанаар “Олон улсын авто тээвэрлэлт гүйцэтгэх тээврийн хэрэгслийн багийн ажлын тухай Европын хэлэлцээр”-ийг соёрхон батлах тухай

2022.06.29

Н.Наранбаатар: Автозамын С зөвшөөрлийг худалдан авагчдын зөршөөрлөөр олгоно гэдэг үнэн үү, тодруулж өгнө үү?

УИХ-ын чуулганы /2022,5,20/-ны өдрийн нэгдсэн хуралдаанаар “Олон Улсын автотээвэрлэлт гүйцэтгэх тээврийн хэрэгслийн багийн ажлын тухай Европын хэлэлцээр”-ийг соёрх

2022.05.20

Б.Баярсайхан: Хүүхдийг автозамын осол, гэмтлээс хэрхэн урьдчилан сэргийлэх вэ?

УИХ-ын чуулганы /2022,5,20/-ны өдрийн нэгдсэн хуралдаанаар “Олон Улсын автотээвэрлэлт гүйцэтгэх тээврийн хэрэгслийн багийн ажлын тухай Европын хэлэлцээр”-ийг соёрх

2022.05.20

Б.Жаргалмаа: Монгол Улсын авто зам олон улсын стандартад нийцэж чадаж байгаа юу?

УИХ-ын чуулганы /2022,5,20/-ны өдрийн нэгдсэн хуралдаанаар “Олон Улсын автотээвэрлэлт гүйцэтгэх тээврийн хэрэгслийн багийн ажлын тухай Европын хэлэлцээр”-ийг соёрх

2022.05.20

Б.Бат-Эрдэнэ: Олон улсын тээврийг хийхэд нийслэлээр хэрхэн дайрч өнгөрөх вэ?

УИХ-ын чуулганы /2022,5,20/-ны өдрийн нэгдсэн хуралдаанаар “Олон Улсын автотээвэрлэлт гүйцэтгэх тээврийн хэрэгслийн багийн ажлын тухай Европын хэлэлцээр”-ийг соёрх

2022.05.20

Б.Энх-Амгалан: Жолооч бэлтгэх тогтолцоогоо өөрчилж, нэгдсэн бодлогоор бэлтгэх нь зүйтэй

УИХ-ын /2022,05,05/-ны өдрийн хуралдаанаар “Олон Улсын автотээвэрлэлт гүйцэтгэх тээврийн хэрэгслийн багийн ажлын тухай Европын хэлэлцээр”-ийг соёрхон батлах тухай

2022.05.05

Г.Дамдинням: Дарханы түр замыг стандартын дагуу байгуулахад онцгой анхаарах хэрэгтэй

УИХ-ын чуулганы өнөөдрийн /2022.05.05/ хуралдаанаар · “Олон Улсын автотээвэрлэлт гүйцэтгэх тээврийн хэрэгслийн багийн ажлын тухай Европын хэлэлцээр”-ийг соёрхон батлах тухай хуулийн

2022.05.05

Ж.Бат-Эрдэнэ: Олон улсад болон дотоодод тээвэрлэлт хийж буй машин, техникийн хяналтыг хэрхэн хийх вэ

УИХ-ын /2022,05,05/-ны өдрийн хуралдаанаар “Олон Улсын автотээвэрлэлт гүйцэтгэх тээврийн хэрэгслийн багийн ажлын тухай Европын хэлэлцээр”-ийг соёрхон батлах тухай

2022.05.05