Малын тоо толгойн албан татварын тухай

Нэмэлт өөрчлөлт
Өргөн барьсан: 2022-04-14
Малын тоо толгойн албан татварын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулна

Байр суурь

Х.Болорчулуун: Малын хөлийн татварын дээд биш доод хязгаарыг төрөөс тогтоох хэрэгтэй

УИХ-ын чуулганы /2022,05,26/-ны өдрийн ээлжит хуралдаанаар Малын тоо толгойн албан татварын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийн хэлэлцэх эсэхийг хэлэлцлээ. Хэлэлцэж буй асуудалтай холбо

2022.05.26

С.Чинзориг: Мал аж ахуйн бүс нутгуудад малын хөлийн татварыг ялгавартай тогтоох боломжтой юу

УИХ-ын чуулганы /2022,05,26/-ны өдрийн ээлжит хуралдаанаар Малын тоо толгойн албан татварын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийн хэлэлцэх эсэхийг хэлэлцлээ. Хэлэлцэж буй асуудалтай холбог

2022.05.26

Г.Мөнхцэцэг: Бэлчээрийн доройтолд орсон, үржил шим багатай говийн бүсэд ямар татварын бодлого барих вэ

УИХ-ын чуулганы /2022,05,26/-ны өдрийн ээлжит хуралдаанаар Малын тоо толгойн албан татварын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийн хэлэлцэх эсэхийг хэлэлцлээ. Хэлэлцэж буй асуудалтай холбог

2022.05.26

Ц.Идэрбат: Газар тариаланг сэргээхийн тулд мал аж ахуйн бүс нутгийг эзлэх нь хэр оновчтой вэ

УИХ-ын чуулганы /2022,05,26/-ны өдрийн ээлжит хуралдаанаар Малын тоо толгойн албан татварын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийн хэлэлцэх эсэхийг хэлэлцлээ. Хэлэлцэж буй асуудал

2022.05.26

Б.Энхбаяр: Баянзүрх дүүрэгт эрчимжсэн мал аж ахуйг хөгжүүлэх үү

УИХ-ын чуулганы /2022,05,26/-ны өдрийн ээлжит хуралдаанаар Малын тоо толгойн албан татварын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийн хэлэлцэх эсэхийг хэлэлцлээ. Хэлэлцэж буй асуудал

2022.05.26

Т.Аубакир: Газар тариалангийн бүс нутагт мал ямар хохирол учруулаад байгааг салбар яамнаас тогтоосон тооцоолол бий юу

УИХ-ын чуулганы /2022,05,26/-ны өдрийн ээлжит хуралдаанаар Малын тоо толгойн албан татварын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийн хэлэлцэх эсэхийг хэлэлцлээ. Хэлэлцэж буй асуудал

2022.05.26

Ж.Батжаргал: Өндөр ашиг шимтэй малын татварыг ялгавартай тогтоох уу

УИХ-ын Төсвийн байнгын хорооны /2022,05,18/-ны өдрийн хуралдаанаар Малын тоо толгойн албан татварын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийн хэлэлцэх эсэхийг хэлэлцлээ. Хэлэлцэж буй

2022.05.18

Д.Өнөрболор: Тариалангийн бүс нутагт эрчимжсэн мал аж ахуйг хөгжүүлэхэд ямар бодлого барьж байгаа вэ?

УИХ-ын Төсвийн байнгын хорооны /2022,05,18/-ны өдрийн хуралдаанаар Малын тоо толгойн албан татварын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийн хэлэлцэх эсэхийг хэлэлцлээ. Хэлэлцэж буй

2022.05.18

Л.Мөнхбаатар: Малын тоо толгойн албан татварын тухай хуулийн хэрэгжилт хэр байна вэ?

УИХ-ын Төсвийн байнгын хорооны /2022,05,18/-ны өдрийн хуралдаанаар Малын тоо толгойн албан татварын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийн хэлэлцэх эсэхийг хэлэлцлээ. Хэлэлцэж буй

2022.05.18

Бусад