Эмнэлгийн мэргэжилтний хариуцлагын даатгалын тухай

Бие даасан хууль (Эрүүл мэндийн салбарын ажилтны хариуцлагын даатгалын тогтолцоог бий болгох)
Өргөн барьсан: 2016-05-31

Хэлэлцэж эхлээгүй

Оролцогч 1
УИХ Байр суурь
С.Ламбаа Эрүүл мэндийн сайд

Эмнэлгийн мэргэжилтний хариуцлагын даатгалын тухай хуулийн төслийг өргөн барив

Монгол Улсын Их Хурлын дарга Зандаахүүгийн Энхболдод Засгийн газрын гишүүн, Эрүүл мэнд, спортын сайд С.Ламбаа Эмнэлгийн мэргэжилтний хариуцлагын даатгалын тухай хуулийн төслийг өнөөдөр /2016.05.31/ өр

2016.05.31   УИХ-ын нэгдсэн хуралдаан