Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хууль

Нэмэлт өөрчлөлт (Хугацаа сунгах)
Өргөн барьсан: 2022-09-29

Байр суурь

Л.Мөнхбаатар: Хууль хэзээ бүрэн гүйцэд хэрэгжих вэ

УИХ-ын Хууль зүйн байнгын хорооны /2022,10,18/-ны өдрийн хуралдаанаар Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэлэлцлээ. УИХ-ын

2022.10.18