Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын тухай

Нэмэлт өөрчлөлт
Өргөн барьсан: 2013-09-16

Буцаасан, хүчингүй болсон

УИХ Байр суурь
Г.Баярсайхан Монгол улсын их хурлын гишүүн (2012-2016)

Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг өргөн мэдүүлэв

Монгол Улсын Их Хурлын дарга Зандаахүүгийн Энхболдод Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг өнөөдөр /2015.12.30/ Улсын Их Хурлын гишүүн, Засгийн га

2015.12.30   УИХ-ын нэгдсэн хуралдаан