Үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны тухай

Нэмэлт өөрчлөлт
Өргөн барьсан: 2015-05-11

Батлагдсан 76.9%

УИХ-ын нэгдсэн хуралдаанаар эцсийн хэлэлцүүлэгт орсон
Оролцогч 1
УИХ Байр суурь
Д.Ганхуяг Монгол улсын их хурлын гишүүн (2012-2016)

Цэц нь бохирдчихоор тунгалаг төрийн талаар ярих аргагүй

УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар Үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны тухай хуулийн зарим заалт Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх маргааныг хянан шийдвэрлэсэн тухай Үндсэн хуулийн цэцийн 2

2015.12.03   УИХ-ын нэгдсэн хуралдаан