Төрөөс эрчим хүчний талаар баримтлах бодлого батлах тухай

Тогтоолын төсөл
Өргөн барьсан: 2015-05-11

Батлагдсан 100%

УИХ-ын нэгдсэн хуралдаанаар эцсийн хэлэлцүүлэгт орсон
УИХ Байр суурь