Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай

Шинэчилсэн найруулга (Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай)
Өргөн барьсан: 2015-04-30

Батлагдсан 100%

УИХ-ын нэгдсэн хуралдаанаар эцсийн хэлэлцүүлэгт орсон
УИХ Байр суурь
Г.Даваадорж Сэтгүүлч

Олон улсын түвшинд нийцсэн нягтлан бодохын хуультай боллоо

Өнгөрсөн онд УИХ-аас Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийг шинэчлэн баталсан билээ. Мэргэжилтнүүдийн үнэлж буйгаар тус хууль нь энэ салбарынхны санал бодлыг бодитой тусгасан, олон улсын жишигт нийцсэ

2016.05.03   УИХ-ын нэгдсэн хуралдаан