Эхэд урамшуулал олгох тухай хууль

Бие даасан хууль
Өргөн барьсан: 2011-07-06

Буцаасан, хүчингүй болсон 20%

Байнгын хорооны анхны хэлэлцүүлэгт
УИХ Байр суурь
Д.Оюунхорол Монгол улсын их хурлын гишүүн, НББСШУ-ын байнгын хорооны дарга, НББСШУ-ын байнгын хорооны дарга

Эхэд урамшуулал олгох тухай хууль хүлээлт үүсгээд байна

Эхэд урамшуулал олгох тухай хуулийн төслийг төрөлтийг дэмжиж, хүн амын тогтвортой өсөлтийг хангах, өрхийн амжиргааг сайжруулах зорилгоор боловсруулж, 5 жилийн өмнө өргөн барьсан ч одоо хүртэл хуулийн

2016.03.21   УИХ-ын нэгдсэн хуралдаан
С.Бямбацогт Монгол улсын их хурлын гишүүн, Төрийн байгуулалтын байнгын хорооны дарга

Эхэд урамшуулал олгох тухай хуулийн төсөлтэй танилцана уу

Манай улс 2006 онд Эх хүүхдэд тэтгэмж олгох, хүүхэд, эх, гэр бүлд мөнгөн тусламж үзүүлэх тухай хуулийг баталж, уг хуулийн дагуу хүүхэд бүрт сар бүр 3000, улиралд 25000 төгрөг, шинээр төрсөн хүүхдэд 10

2014.03.06   УИХ-ын нэгдсэн хуралдаан
Д.Оюунхорол Монгол улсын их хурлын гишүүн, НББСШУ-ын байнгын хорооны дарга, НББСШУ-ын байнгын хорооны дарга

Д.Оюунхорол: Хэдэн халтар хүүхэдтэйгээ үлдсэн 83 мянган эх бий

УИХ дахь АН-ын бүлэгсонгууль дуустап манайулсын халамжийн бодлогогал алдахгүй гэсэн байрсууриа илэрхийлээд буй.Харин МАН-ын нэр бүхийгишүүд Монголын 70хувьд чиглэсэн халамжийнбодлогыг хэрэгжүүлэхэдшаа

2012.01.09   УИХ-ын нэгдсэн хуралдаан