Барилгын тухай хууль

Шинэчилсэн найруулга (Барилгын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга )
Өргөн барьсан: 2016-01-29

Батлагдсан 82%

УИХ-ын нэгдсэн хуралдаанаар эцсийн хэлэлцүүлэгт орсон
УИХ Байр суурь
О.Баасанхүү Монгол улсын их хурлын гишүүн

Барилгын тухай хуулийн төслийн 82.4 хувийн саналаар дэмжлээ

Барилгын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын анхны хэлэлцүүлгийн хийж, 82.4 хувийн саналаар дэмжлээ. УИХ-ын гишүүн О.Баасанхүү “Улсын архитектур гэж байдаггүй юм уу? Барилгын тухай хуульд оруула

2016.02.05   УИХ-ын нэгдсэн хуралдаан