Төрөөс мэдээлэл, харилцаа холбооны хөгжлийн талаар баримтлах бодлого

Тогтоолын төсөл
Өргөн барьсан: 2015-12-17

Хэлэлцэж эхлээгүй

Оролцогч 1
УИХ Байр суурь
С.Баярцогт Монгол улсын их хурлын гишүүн (2012-2016), УИХ-ын дэд дарга (2012-2013)

Төрөөс мэдээлэл, харилцаа холбооны хөгжлийн талаар баримтлах бодлого өргөн барив

Төрөөс мэдээлэл, харилцаа холбооны хөгжлийн талаар баримтлах бодлого  Өргөн барьсан огноо: 2015.12.17 Санаачлагч: Засгийн газар Төрөөс мэдээлэл, харилцаа холбооны хөгжлийн талаар баримтлах бодлог

2016.05.31