Цэргийн албаны тухай

Шинэчилсэн найруулга
Өргөн барьсан: 2016-02-12

Батлагдсан 20%

Байнгын хорооны анхны хэлэлцүүлэгт
Оролцогч 1
УИХ Байр суурь
Ц.Элбэгдорж Ерөнхийлөгч (2013-2017)

Цэргийн албаны тухай болон холбогдох бусад хуулийн төслүүдийг баталлаа

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчөөс 2016 оны 02 дугаар сарын 12-ны өдөр Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлсэн Цэргийн албаны тухай болон холбогдох бусад хуулийн төслүүд болон холбогдох бусад хуулийн төслийн эцсийн

2016.09.02   УИХ-ын нэгдсэн хуралдаан