Цэргийн албан хаагчийн эрх зүйн байдлын тухай

Шинэчилсэн найруулга
Өргөн барьсан: 2016-02-12

Батлагдсан 20%

Байнгын хорооны анхны хэлэлцүүлэгт
Оролцогч 0
УИХ Байр суурь